Technika radiofrekvenční ablace žil (VNUS™ Closure Fast)

Zákrok technikou VNUS se provádí ambulantně. Lékař pomocí ultrazvuku umístí do postižené žíly skrze malý otvor v kůži katetr. Katetr je napájen energií radiové frekvence (RF), která zahřívá žilní stěnu. Dodáváním tepelné energie se žilní stěna smršťuje a dochází k úplnému uzavření žíly. Po jejím uzavření se tok přesměruje do ostatních nepostižených žil.

Po zákroku se na místo zavedení katetru aplikuje jednoduchý obvaz a případně lze ještě použít kompresi, která bude podporovat hojení. Lékař vám může doporučit, abyste chodili, a abyste se po určitou dobu zdrželi dlouhodobějšiho stání na místě a namáhavých aktivit. Pacienti se po zákroku VNUS™ typicky vrací ke svým běžným činnostem po 3 – 7 dnech.

Hlavní výhody zákroku VNUS™ Closure Fast:

  • úleva od příznaků
  • lokální anestézie
  • návrat k běžným činnostem do 3 – 7 dnů
  • dobrý kosmetický výsledek při minimalním nebo žádném vzniku jizev, modřin či otoků

Na jakém principu pracuje radiofrekvenční sonda?

Radiofrekvenční sonda pracuje obdobně jako mikrovlnná trouba na základě vysokofrekvenčních elektromagnetických vln. Křečové žíly jsou tepelně uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie vyzařované sondou, která je zavedena do žíly a pomalu po úsecích vytahována z těla. Základem metody je zavedení pracovní sondy z vpichu u kotníku nebo pod kolenem do povrchních žilních kmenů až do třísla. Při jejím postupném vytahování je na žilní stěnu rovnoměrně přenášena tepelná energie – dochází k okamžitému smrštění a zatavení žíly. V pooperačním období se žíla přemění ve vazivový pruh. Zákrok trvá několik minut, je velmi šetrný a nebolestivý – proto jej s úspěchem provádíme ambulantně.

Proč je operace radiofrekvenční sondou šetrnější než jiné metody?

Sonda radiofrekvenčního přístroj pracuje s pracovní teplotu, která je několikrát nižší než u laserové operace. Tepelné poškození okolních tkání, nervových vláken, podkoží a kůže je tak velmi málo praděpodobné. Speciální zakončení sondy  a způsob jejího užití (po segmentech v definovaných časových úsecích) umožňuje rovnoměrné působení energie na žilní stěnu, a tím je dosažena větší přesnost uzavření křečové žíly. Výkon je šetrný pro okolní tkáně a chirurg má nad průběhem celého výkonu plnou kontrolu.

Jedná se skutečně o tak šetrnou a bezpečnou metodu?

Na rozdíl od tradiční operace, při které je povrchový žilní kmen vytržen z těla ven, je uzavřená žíla při této metodě zachována na místě a postupně se přemění ve vazivový pruh. Výkon je tím mimořádně šetrný, velmi bezpečný a pacienti jej dobře snáší. Po výkonu vznikají jen minimální hematomy, nepříjemné pocity a bolestivost jsou minimalizovány. Je možný rychlý návrat k běžné pracovní činnosti a zpravidla pouze krátkodobá nebo žádná pracovní neschopnost. Léčbu provádíme ambulantně, pacient vstává z lůžka ihned  po výkonu. Radiofrekvenci žil je většinou nutné doplnit o zákrok, při kterém jsou odstraněny boční drobné žilní větve. K jejich odstranění používáme jemnou operační techniku – flebektomii, při které křečové žíly odstraňujeme speciálními háčky z drobných vpichů a řezů o velikosti 2 – 5 mm, které není třeba šít.