Konzervativní léčba je základem léčby a měla by se zahájit při objevení prvních příznaků chronického žilního onemocnění (CVD). Pomáhá v odstraňování příznaků a předchází zhoršení, nemá však vysloveně léčebný efekt ve smyslu odstranění křečových žil.

Existují dva základní pilíře konzervativní léčby:

1. Nošení kvalitních kompresních zdravotních punčoch

Délku a stupeň komprese punčoch určí lékař při vyšetření. Účinnost léčby je v jejich pravidelném používání. Získat je můžete na předpis s úplnou nebo částečnou úhradou u smluvních pojišťoven vždy jednou za 1/2 roku, lze je i volně zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb nebo v naší ambulanci. Denní nošení punčoch až do doby operace je tou nejlepší prevencí možných komplikací, jako je třeba zánět žil. Punčochy můžete (a měli byste) nosit i po operaci, ale nemusí se už nosit stále, na místě jsou při statickém zatížení vlivem dlouhého stání či sezení, a u žen v období několika dní před a v prvních dnech menstruace, nutné jsou i po sklerotizační léčbě a po miniinvazivních ambulantních výkonech na žilách.


2. Medikamentózní léčba venofarmaky

Je nedílnou součástí konzervativního postupu. Je třeba si však uvědomit, že žádné léky v jakékoliv podobě nemohou křečové žíly vyléčit ani je odstranit. Léky podáváme léčebně v případě obtíží a bolestí, a také při léčbě zánětů žil. Jako léčebně- preventivní opatření se indikují různé preparáty v léčebných kúrách, vhodné jsou spíše v letních měsících, kdy teplé počasí brání nošení zdravotních punčoch.

Na trhu je v současné době řada těchto přípravků (volně prodejných i vázaných na recept), ale jen u několika z nich byl ve velkých studiích prokázán vliv na žilní stěnu a tedy jejich účinnost.