Metodu skleroterapie používáme k odstranění retikulárních křečových žil – mikrovarixů  (žil velikosti 1 – 5 mm) nebo ke korekci pozůstatků křečových žil po operačních zákrocích. Je to injekční metoda, při které je do povrchově uložené žíly aplikována speciální látka ve formě tekutiny nebo pěny, která zde způsobuje neinfekční zánět – žíla zkolabuje a po čase se vstřebá. Nedílnou součástí skleroterapie je kompresivní bandáž elastickými obinadly nebo kompresivní punčochou. Komprese je nezbytná k zabránění zpětného toku krve do sklerotizované žíly, což by mohlo vést k její rekanalizaci (opětovnému zprůchodnění). Doba komprese závisí na velikosti sklerotizované žíly a na rozsahu skleroterapie. Průměrný počet sezení je 2 – 4 s odstupem 4 – 6 týdnů. Redukce mikrovarixů po skleroterapii je až 80 %. Mezi komplikace tohoto zákroku patří tvorba hematomů (modřin) nebo pigmentových skvrn kůže (až v 15 % výkonů), což mírně snižuje oblíbenost metody v kosmetických indikacích. V poslední době zažívá metoda zejména v souvislosti s používáním sklerotizační pěny a s rozvojem ultrazvuku novodobou renesanci.

Jste vhodným kandidátem pro sklerotizaci?

Pokud Vaše varixy nejsou vhodné k operaci, pak můžete být vhodným kandidátem pro tento postup. Pokud je však operace vhodná, není žádoucí podstoupit pouze sklerotizaci, neboť při ní hrozí velmi často časná recidiva. V tomto případě sklerotizace nepřinese ani požadovaný kosmetický efekt. Sklerotizace může být tedy využita samostatně nebo jako doplňkový postup během operačního zákroku nebo i po něm.

Před zákrokem

Před zákrokem je nutno povšimnout si tmavší kresby v místě drobných žilek. Její příčinou je pigmentace z patologických žilek. Je třeba počítat s tím, že tato kresba se u části pacientů (až 10 %) může zvýraznit a setrvávat po mnoho měsíců ( a někdy let), někdy dokonce natrvalo. Tento proces je vždy závislý na individuální schopnosti hojení. Je tedy třeba předem uvážit, že někdy mohou tyto pigmentace přetrvat dlouhodobě a někdy nevymizí nikdy.

Po zákroku

Aby sklerotizace přinesla efekt, je nutno končetiny bandážovat elastickými obinadly nebo kompresivní punčochou. Komprese zabraňuje zpětnému toku krve do sklerotizované žilky a brání tím jejímu opětovnému vyklenutí. Doba komprese je vždy individuální, závisí na rozsahu zákroku a velikosti ošetřených žilek. Minimální doba komprese je 3 – 6 týdnů. Sklerotizaci je třeba zpravidla podstoupit opakovaně 2 – 4 krát v rozmezí 2 – 6 týdnů. Drobné hematomy (modřiny) se vstřebávají po dobu 2– 4 týdnů.