Menší křečové žíly odstraňujeme z drobných asi 3 – 5 mm řezů nebo vpichů speciálními nástroji po úsecích 6 – 10 cm metodou zvanou ambulantní flebektomie. Ranky ani vpichy není většinou nutné šít, je zde minimální tvorba podlitin a metoda má velmi dobré kosmetické výsledky. Nelze ji však použít u všech typů postižení žil, zejména pokud je postižen i hlavní žilní kmen.

Oproti klasické operaci křečových žil, při které je celá postižená žíla z těla vytržena, odstraní chirurg při této metodě pouze poškozené části žíly. Použije k tomu několik drobných řezů či vpichů a speciální žilní háčky. Cílem metody je odstranit veškeré křečové žíly a žilky, které jsou nadbytečné a po operaci nebudou chybět. Podmínkou dobrého výsledku je to, aby byl hlavní žilní kmen nepostižen, případně aby byl ošetřen jinou metodou.

V našem zařízení se provádí zásadně ambulantně a v místním znecitlivění. Vhodnost výkonu pro Vás však definitivně určí až lékař při konzultaci. 

Postup operace

V přesně stanovených místech bude proveden malý řez či vpich, přes který jsou křečové žíly podvázány, zkráceny a některé odstraněny. Operace může být doplněna sklerotizací drobných žilek nebo jiným typem ošetření (termokoagulace, kožní laser). Vpichy či řezy většinou není nutno šít, dostačující je náplasťový steh či ponechání úplně bez stehu.

Před operací

Při konzultaci lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a klinicky i duplexním ultrazvukem vyšetří žilní systém dolních končetin – hlubokých a povrchových žil. Na základě těchto vyšetření Vám navrhneme nejhodnější postup léčby. Je možné, že bude použito několik technik odstranění varixů. V rámci příprav na operaci si klient zajistí interní předoperační vyšetření, nejčastěji přes svého praktického lékaře.

Anestezie

Miniinvazivní operace se provádí zcela běžně v místním umrtvení. V průběhu operace budete při vědomí a nebudete cítit výraznější bolestivost.

Po operaci

Bezprostředně po zákroku budete moci odejít domů. Bude Vám doporučeno minimálně 14 dní, ale raději déle, nosit bandáže či kompresivní punčochy. Prvních 3 až 6 týdnů je nutné se vyhnout větším sportovním činnostem, jako je lyžování, veslování, tanec. Běžná cvičení lze provádět asi 2 – 3 týdny po operaci. V pooperačním období jsou rehabilitační opatření vždy vysoce individuální a závislá na rozsahu výkonu. Vpichy nebo ranky se po zákroku obvykle zhojí do jednoho týdne. Drobné podlitiny se vstřebávají přibližně 2 – 6 týdnů. Mírné snížení citlivosti v místě vpichu vymizí během krátké doby. Po řezu či vpichu Vám může zůstat drobná jizvička, která rychle zbledne, ale nikdy zcela nezmizí. Vstřebávání krevních podlitin můžete urychlit mastí, kterou Vám doporučíme.